Procesbeschrijvingen

Hoe wordt een interventie ontwikkeld? Hoe komt een keuzehulp tot stand? In een procesbeschrijving beschrijven we de stappen in het proces van ontwikkeling, de geleerde lessen en de vervolgstappen die we willen zetten.

Procesbeschrijving

Patiëntgerichte infographic nierfalen

Deze bouwsteen beschrijft hoe de patiëntgerichte infographic nierfalen tot stand is gekomen. Deze infographic is ontwikkeld voor patiënten met nierschade met als doel hen het informeren zodat ze beter weten wat ze kunnen verwachten van de zorg in een Santeon ziekenhuis. Ook kan deze infographic gebruikt worden bij de keuze voor een ziekenhuis.

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Ellen Parent: parente@maasstadziekenhuis.nl.

Naar beschrijving ontwikkeling infographic
Procesbeschrijving

Ontwikkeling dashboard nierschade

Deze bouwsteen beschrijft hoe het dashboard nierschade tot stand is gekomen. Het dashboard is ontwikkeld voor patiënten met chronische nierschade die een resterende nierfunctie hebben tussen de 45% tot 15%. Deze patiënten zijn vaak al onder behandeling bij de nefroloog in het ziekenhuis, maar hebben nog geen nierfunctie vervangende therapie. Bij deze groep is het afremmen van verdere nierschade een belangrijk behandeldoel. Het dashboard is een hulpmiddel dat inspeelt op dit behandeldoel.

Meer weten?
Neem contact op met Dorinde van der Horst, arts-onderzoeker St. Antonius Ziekenhuis: d.van.der.horst@antoniusziekenhuis.nl of Ellen Parent, projectleider Santeon: parente@maasstadziekenhuis.nl.

Naar beschrijving ontwikkeling dashboard
Procesbeschrijving

Borstkanker nacontrole keuzehulp

Met de Borstkanker nacontrole keuzehulp wordt bij elke patiënt een persoonlijke berekening gemaakt van het risico op terugkeer van de kanker in de borst. Het helpt vrouwen bewust te maken van hoe klein het risico vaak is en dat mee te nemen in de gezamenlijke keuze over de frequentie van de nacontrole. Van het ontwikkelproces van deze keuzehulp is een procesbeschrijving gemaakt.

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Jose Bode-Meulepas: jose.meulepas@catharinaziekenhuis.nl.

Naar beschrijving ontwikkeling keuzehulp