Procesbescrhrijving

Ontwikkeling patiëntvriendelijke infographic nierfalen

Deze bouwsteen beschrijft hoe de patiëntgerichte infographic nierfalen tot stand is gekomen. Deze infographic is ontwikkeld voor patiënten met nierschade met als doel hen het informeren zodat ze beter weten wat ze kunnen verwachten van de zorg in een Santeon ziekenhuis. Ook kan deze infographic gebruikt worden bij de keuze voor een ziekenhuis.

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Ellen Parent: parente@maasstadziekenhuis.nl.

Naar beschrijving ontwikkeling infographic

1