Logo Santeon

Sleutelmomenten in het zorgpad CVA

In het Experiment wordt gestreefd naar het gebruik van uitkomstindicatoren in het gehele zorgpad. Deze afbeelding laat de sleutelmomenten zien binnen het zorgpad CVA. Er wordt gewerkt aan diverse projecten.

Grotere afbeelding
1