Logo Santeon

Bouwstenen

Bouwstenen voor verzamelen, toepassen en gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

Alles wat gedurende het Experiment Uitkomstindicatoren wordt ontwikkeld en alle kennis die wordt opgedaan, is beschikbaar voor andere zorgorganisaties en zorgprofessionals. Op deze pagina vindt u een toolbox vol met bouwstenen. Bouwstenen zijn keuze-ondersteunende interventies zoals keuzehulpen, dashboards, patiëntgerichte infographics, maar ook factsheets, procesbeschrijvingen, ervaringen en geleerde lessen die binnen het Experiment worden opgedaan over het verzamelen, toepassen en gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen in de spreekkamer. De basis vormt de patient journey uitkomstgerichte zorg.

Bouwstenen

Interventies

Door de ontwikkeling van interventies zoals keuzehulpen en patiëntgerichte infographics wordt uitkomstinformatie toepasbaar gemaakt in de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg zodat zij de dialoog aan kunnen gaan en samen met hun zorgverlener beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Naar alle interventies
Hulpmiddel voor samen beslissen over anti-hormonale therapie
Patiëntgerichte infographic nierschade
Dashboard nierschade
Borstkanker nacontrole keuzehulp
Nierfalen keuzehulp
CVA keuzehulp
Patiëntgerichte infographic borstkanker
Patiëntgerichte infographic CVA
Samen beslissen over ontslagbestemming bij CVA
Bouwstenen

Factsheets

Factsheets bevatten informatie over onderzoeken, focusgroepen, patiëntparticipatie en andere relevante en interessante informatie om te delen.

Naar alle factsheets
Onderzoek naar samen beslissen in de acute zorg
Het gebruik van patients-like-me uitkomstinformatie bij CVA
Follow-up na borstkanker: variaties, goede praktijkvoorbeelden en verbeterkansen volgens zorgprofessionals
Sleutelmomenten in het zorgpad CVA
Sleutelmomenten in het zorgpad nierfalen
Sleutelmomenten in het zorgpad borstkanker
Betekenisvolle uitkomstinformatie voor CVA-patiënten
Gebruik van (uitkomst)informatie bij de keuze voor een ziekenhuis
Bouwstenen

Procesbeschrijvingen

Hoe wordt een interventie ontwikkeld? Hoe komt een keuzehulp tot stand? In een procesbeschrijving beschrijven we de stappen in het proces van ontwikkeling, de geleerde lessen en de vervolgstappen die we willen zetten.

 

Naar alle procesbeschrijvingen
Ontwikkeling informatietool
Ontwikkeling patiëntgerichte infographic nierschade
Ontwikkeling dashboard nierschade
Ontwikkeling Borstkanker nacontrole keuzehulp
Bouwstenen

Geleerde lessen

De lessen die zijn opgedaan door het projectteam bij het benutten van uitkomstinformatie voor samen beslissen op de sleutelmomenten in de drie zorgpaden worden gedeeld.

Naar alle geleerde lessen
Het benutten van uitkomstinformatie voor samen beslissen bij chronische nierschade
Hoe gebruiken we zorguitkomsten bij samen beslissen?

Patient journey uitkomstgerichte zorg

De patient journey uitkomstgerichte zorg is de “reis” of route die de patiënt doorloopt bij een ziekte of aandoening. De start is bij een min of meer gepland bezoek als de patiënt een klacht heeft. In het geval van een acute klacht kiest de patiënt vaak niet zelf een ziekenhuis (of spreekkamer).

De patient journey laat de contact- en zorgmomenten zien en hoe en waar keuze-ondersteuning, zoals online keuzehulpen en andere bouwstenen, kan worden ingezet. Bouwstenen kunnen zowel producten betreffen (zoals ontwikkelde interventies of blauwdrukken), als ervaringen met en resultaten van de implementatie en ontwikkelde interventies. Met deze bouwstenen kan uitkomstgerichte zorg in de eigen zorginstelling (verder) worden vormgegeven.

Meer over het Experiment Uitkomstindicatoren