Logo Santeon

Doelstellingen

De doelstellingen van het Experiment Uitkomstindicatoren

De algehele doelstelling van het programma is het in praktijk ervaring opdoen met het meten, verzamelen en gebruiken van zorguitkomsten, inclusief door de patiënt gerapporteerde uitkomsten, ten behoeve van samen beslissen. Het streven is een proof of concept te realiseren waarin de waarde wordt aangetoond van transparantie van zorguitkomsten. En tevens best practices te identificeren om zorguitkomsten (publiek) bekend te maken en in te zetten voor samen beslissen in de spreekkamer. Er zijn vier doelen geformuleerd.

Doel 1

Nieuwe, meer precieze of meer gepersonaliseerde inzichten in behandelresultaten

Het gebruik van beschikbare real-world uitkomstgegevens om nieuwe, meer precieze of meer gepersonaliseerde inzichten te krijgen in behandelresultaten en verschillen tussen behandelopties.

Doel 2

Uitkomstgegevens inzetten voor samen beslissen in de spreekkamer

De ontwikkeling en implementatie van een effectieve aanpak voor het gebruik van uitkomstgegevens bij samen beslissen.

Doel 3

Publiek bekend maken van zorguitkomsten

Het communiceren van ziekenhuisspecifieke uitkomsten aan patiënten om patiënten te informeren over kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen, om hen in staat te stellen een ziekenhuis te selecteren. Daarnaast zorgt het communiceren van ziekenhuisspecifieke uitkomsten dat patiënten beter geïnformeerd zijn over de kwaliteit van zorg en risico’s die verband houden met de behandeling(en) en verschillen in uitkomsten tussen behandelopties.

Doel 4

Evalueren van de implementatie en impact van gebruik van zorguitkomsten

De evaluatie van de implementatie en de evaluatie van de impact van het gebruik van uitkomstgegevens door patiënt- en artsenervaringen. Worden er verschillende en beter geïnformeerde keuzes gemaakt en zijn er veranderingen in het gebruik van gezondheidszorg te zien?