Logo Santeon
Factsheet

Gebruik van (uitkomst)informatie bij de keuze voor een ziekenhuis

Patiënten hebben in Nederland het recht om zelf een ziekenhuis te kiezen. De meeste patiënten zijn zich hiervan bewust. Echter kiezen slechts enkele actief; veelal volgt men het advies van de huisarts op, wordt het dichtstbijzijnde ziekenhuis gekozen of kiest men het ziekenhuis waar eerder een positieve ervaring is opgedaan. Bovendien is actief kiezen niet altijd makkelijk. Relevante, objectieve en begrijpelijke informatie over verschillen tussen ziekenhuizen en verschillen in uitkomsten van zorg is beperkt beschikbaar en vaak moeilijk te vinden.

In samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland is gekeken naar welke informatie patiënten belangrijk vinden bij de keuze voor een ziekenhuis. Steeds meer PROM-uitkomstinformatie is beschikbaar. Deze informatie kan patiënten helpen bij het krijgen van realistische verwachtingen over hun aandoening en behandeling, het maken van een behandelkeuze, en de keuze voor een ziekenhuis. Er is nog weinig bekend  op welke manier PROM-uitkomstinformatie het beste kan worden gepresenteerd. Daarom is geïnventariseerd op welke manier we de PROM-uitkomsten begrijpelijk en betekenisvol voor patiënten kunnen weergeven.

Meer weten?
Neem contact op met programmamanager Nelly van Uden: n.vanuden@santeon.nl.

Naar factsheet
1