Bouwstenen

Bouwstenen voor verzamelen, toepassen en gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

Alles wat gedurende het Experiment Uitkomstindicatoren wordt ontwikkeld en alle kennis die wordt opgedaan, is beschikbaar voor andere zorgorganisaties en zorgprofessionals. Op deze pagina vindt u bouwstenen zoals hulpmiddelen, producten, ervaringen en resultaten voor het verzamelen, toepassen en gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen in de spreekkamer.

Borstkanker nacontrole keuzehulp

Bij de Borstkanker nacontrole keuzehulp berekent de zorgverlener de persoonlijke kans op terugkeer van borstkanker middels het INFLUENCE-nomogram, een voorspelmodel ontwikkeld door de Universiteit Twente op basis van een grote set uitkomstgegevens van de Nederlandse Kankerregistratie. De Borstkanker nacontrole keuzehulp is mede tot stand gekomen door intensieve samenwerking met Borstkankervereniging Nederland.

Naar Borstkanker nacontrole keuzehulp

CVA keuzehulp

De CVA keuzehulp, waarmee de keuze kan worden ondersteund naar welke verblijfplaats de patiënt gaat na opname (de ontslagbestemming) is specifiek ontwikkeld voor toepassing in de kliniek. De keuzehulp is ontwikkeld in co-creatie met patiënten en patiëntenvereniging Hersenletsel.nl.

Naar CVA keuzehulp

Nierfalen keuzehulp

De Nierfalen keuzehulp vormt de gespreksstarter in het voorlichtingstraject om samen te beslissen over de behandelmodaliteit bij chronisch nierfalen. De keuzehulp heeft landelijk draagvlak door ontwikkeling in een divers consortium en dankzij samenwerking met nieren.nl van de Nierstichting, de NVN en NFN. Beoogd wordt om de “patients like me” uitkomstinformatie uit de Santeon ziekenhuizen op den duur te vervangen door zorguitkomsten die landelijk beschikbaar komen.

Naar Nierfalen keuzehulp

Betekenisvolle uitkomstinformatie voor CVA-patiënten

Samen met patiënten die een CVA hebben doorgemaakt, zijn de volgende vragen beantwoord: welke zorguitkomsten zijn betekenisvol voor de patiënt? Hoe kunnen zorguitkomsten het beste worden gepresenteerd? En waar moeten deze zorguitkomsten vindbaar zijn?

Geleerde lessen

 

Geleerde les

binnenkort beschikbaar

Geleerde les

binnenkort beschikbaar

Procesbeschrijvingen

Binnenkort leest u hier procesbeschrijvingen

Procesbeschrijving

binnenkort beschikbaar

Procesbeschrijving

binnenkort beschikbaar

Ervaringen eerste jaar in beeld

Bekijk hier de film over de ervaringen van artsen, verpleegkundigen en projectleiders in het eerste jaar van het Experiment Uitkomstindicatoren.

Hoe gebruiken we zorguitkomsten bij samen beslissen