Logo Santeon
PROCESBESCHRIJVING

Ontwikkeling van een informatietool – voorlichting op maat

Eén op de 35 vrouwen in Nederland krijgt gemetastaseerde (uitgezaaide) borstkanker. Voor een subgroep van deze vrouwen, met een HR+ HER2- lokaal gevorderd of gemetastaseerd mammacarcinoom, is sinds 2016 in Nederland een CDK4/6-remmer beschikbaar. Dit geneesmiddel verbetert zorguitkomsten: in combinatie met hormoontherapie bevordert het de progressie-vrije overlevingstijd, het is veilig en het wordt over het algemeen beter verdragen dan chemotherapie.

Omdat geneesmiddelen in de praktijk bij een meer diverse groep patiënten wordt ingezet dan bij klinische trials (voorafgaand dat het medicijn beschikbaar wordt gesteld), is het belangrijk om na te gaan in hoeverre bovengenoemde zorguitkomsten opgaan in de praktijk. We kijken dan naar real-world uitkomstinformatie.
Binnen het Experiment wordt een keuze-ondersteunend middel ontwikkeld voor in de spreekkamer en voor in de thuissituatie. Voor de ontwikkeling van de informatietool wordt op groepsniveau gebruik gemaakt van real-world uitkomstinformatie van patiënten die voorheen dit geneesmiddel binnen de Santeon ziekenhuizen hebben gebruikt.

Deze procesbeschrijving laat zien hoe gewerkt is aan de informatietool. De tool zelf komt binnenkort beschikbaar.

Meer weten?
Neem contact op met Mariska Hackert, postdoc Santeon: m.hackert@santeon.nl.

Naar procesbeschrijving
1