Logo Santeon
Over het experiment uitkomstindicatoren

Gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

In het kader van samen beslissen werken de Santeon ziekenhuizen aan het Experiment Uitkomstindicatoren om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer. Patiënten krijgen informatie op maat over uitkomsten van zorg, zodat zij, samen met de zorgverlener, beter kunnen beslissen welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past. Dit wordt ook wel het personaliseren van zorg genoemd.

Het Experiment Uitkomstindicatoren wordt uitgevoerd door Santeon en is onderdeel van het programma Uitkomstgerichte zorg van het ministerie van VWS, ZonMw begeleidt het project. Er is ruim 4,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een periode van vier jaar (t/m 2022).

Meer over het Experiment Direct naar bouwstenen Direct naar FAQ-gesprekken

Patient journey uitkomstgerichte zorg

Deze afbeelding geeft de patiënt journey uitkomstgerichte zorg weer. Dit is de “reis” of route die de patiënt doorloopt bij een ziekte of aandoening. De start is bij een min of meer gepland bezoek als de patiënt een klacht heeft. In het geval van een acute klacht kiest de patiënt vaak niet zelf een ziekenhuis (of spreekkamer).

De patient journey laat de contact- en zorgmomenten zien en hoe en waar keuze-ondersteuning, zoals online keuzehulpen en bouwstenen, kan worden ingezet.  Bouwstenen kunnen producten zijn (zoals ontwikkelde interventies of blauwdrukken) of ervaringen met en resultaten van de implementatie en ontwikkelde interventies. Met deze bouwstenen kan uitkomstgerichte zorg in de eigen zorginstelling (verder) worden vormgegeven.

Direct naar alle bouwstenen Direct naar FAQ-gesprekken

Bouwstenen

Alles wat gedurende het Experiment Uitkomstindicatoren wordt ontwikkeld en alle kennis die wordt opgedaan, is beschikbaar voor andere zorgorganisaties en zorgprofessionals. Het Experiment levert een toolbox vol met bouwstenen voor uitkomstgerichte zorg. De bouwstenen bestaan uit keuze-ondersteunende interventies zoals patiëntgerichte infographics, keuzehulpen, dashboards, maar ook procesbeschrijvingen, factsheets, ervaringen en geleerde lessen die worden opgedaan.

Direct naar interventies Direct naar procesbeschrijvingen Direct naar factsheets
Nieuws

Nieuwsberichten

Lees hier het laatste nieuws over het Experiment Uitkomstindicatoren.

20 januari 2023

Nieuw: FAQ-gesprekken

De kennis en ervaring over samen beslissen met uitkomstinformatie die in het Experiment is opgedaan delen we onder andere in FAQ-gesprekken.

21 november 2022

Santeon en Stichting Kijksluiter ontwikkelen blauwdruk voor patiëntvoorlichting met zorguitkomsten uit de praktijk

Er is een blauwdruk ontwikkeld hoe patiëntinformatie op basis van zorguitkomsten uit de praktijk op een toegankelijke en begrijpelijke manier kan worden vorm gegeven.

31 oktober 2022

Nieuwsbrief is uit!

Eind oktober is er weer een nieuwsbrief verschenen over de laatste bouwstenen die zijn ontwikkeld binnen het Experiment.

05 oktober 2022

Inspiratiebijeenkomst over samen beslissen een succes

Op 3 oktober werd de basisversie van de routekaart om aan de slag te gaan met samen beslissen gepresenteerd.

30 augustus 2022

Dashboard ontwikkelen? Lees dan dit interessante artikel

In deze publicatie wordt besproken hoe een dashboard mogelijk kan bijdragen aan samen beslissen en patiënten kan activeren in hun behandeling.

23 september 2022

Inschrijven voor conferentie Uitkomstgerichte zorg, blijvend in beweging

Op 8 december 2022 vindt de conferentie ‘Uitkomstgerichte zorg, blijvend in beweging’ plaats. Dan worden ook de resultaten van het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren gepresenteerd.

07 juli 2022

Nieuwsbrief bouwstenen is verschenen

In juli is er weer een nieuwsbrief verschenen over de laatste bouwstenen die zijn ontwikkeld binnen het Experiment.

29 juni 2022

Santeon ziekenhuizen verbeteren nierzorg door nauwe samenwerking

In ‘Samen Beter Chronische Nierschade’ zijn ervaringen, uitkomsten, nieuwe ideeën en ambities van het Samen Beter programma en het Experiment verwerkt.

Het Experiment in beeld

Bekijk hier een korte animatiefilm over het Experiment Uitkomstindicatoren