Logo Santeon

Interventies -alle-

Door de ontwikkeling van interventies zoals keuzehulpen en patiëntgerichte infographics wordt uitkomstinformatie toepasbaar gemaakt in de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg zodat zij de dialoog aan kunnen gaan en samen met hun zorgverlener beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Interventie

Patients-like-me dashboard voor borstkankerpatiënten

Het patients-like-me dashboard geeft borstkankerpatiënten de mogelijkheid om inzicht te krijgen in welke keuzes patiënten in een vergelijkbare situatie hebben gemaakt en in de klinische uitkomsten en de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs data) over de lange termijn gevolgen van de verschillende behandelkeuzes.

Naar bouwsteen
Interventie

Blauwdruk voor patiëntvoorlichting met zorguitkomsten uit de praktijk

De Santeon ziekenhuizen hebben in samenwerking met Stichting Kijksluiter een blauwdruk ontwikkeld hoe patiëntinformatie op basis van zorguitkomsten uit de praktijk kan worden vorm gegeven.

De blauwdruk is ontwikkeld in een casus voor borstkankerpatiënten. Deze patiënten worden voortaan op een toegankelijke manier geïnformeerd over bijwerkingen, medicatie-aanpassingen en gebruiksduur van patiënten die hen voorgingen in het gebruik van een CDK 4/6-remmer.

Naar bouwsteen
INTERVENTIE

Gesprekshulp voor samen beslissen over anti-hormonale therapie

Een deel van de borstkankerpatiënten die langdurig een anti-hormonale behandeling volgen, stopt hier voortijdig mee. Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon is een gesprekshulp voor in de spreekkamer ontwikkeld. De patiënt kan hiermee goed geïnformeerd samen met de arts beslissen over het vervolg van de anti-hormonale therapie, door af te wegen wat het de patiënt kan ‘opleveren’ (overlevingswinst) versus wat het ‘kost’ (kwaliteit van leven). Zo kunnen ze samen beslissen of de patiënt de therapie voorzet, pauzeert, wisselt of stopt.

Meer informatie

Patiëntgerichte infographic nierfalen

De Santeon ziekenhuizen bieden patiënten met nierschade inzicht in relevante zorguitkomsten door middel van een online infographic. Zo weten patiënten beter weten wat ze kunnen verwachten van de zorg in een Santeon ziekenhuis.

Met een infographic wordt complexe data op een eenvoudige en begrijpelijke manier weergegeven. De Santeon ziekenhuizen hebben gekozen voor het gebruik van infographics in de communicatie naar patiënten toe omdat informatie in beeld sneller wordt verwerkt dan tekst. Ook zijn beelden universeel te interpreteren. Daarnaast is informatie gericht te structureren met een infographic.

Er is ook een procesbeschrijving beschikbaar van de ontwikkeling van deze infographic.

Naar infographic

Dashboard chronische nierschade

Het dashboard is ontwikkeld voor patiënten met chronische nierschade die een resterende nierfunctie hebben tussen de 45% tot 15%. Deze patiënten zijn vaak al onder behandeling bij de nefroloog in het ziekenhuis, maar hebben nog geen nierfunctie vervangende therapie. Bij deze groep is het afremmen van verdere nierschade een belangrijk behandeldoel. Het dashboard is een hulpmiddel dat inspeelt op dit behandeldoel.

Meer weten?
Neem contact op met Dorinde van der Horst, arts-onderzoeker nefrologie in St. Antonius Ziekenhuis: d.van.der.horst@antoniusziekenhuis.nl of Ellen Parent-Schol, projectleider Value-Based Healthcare Maasstad Ziekenhuis: ParentE@maasstadziekenhuis.nl.

Er is ook een procesbeschrijving beschikbaar van de ontwikkeling van dit dashboard.

Impressie dashboard
Tagline

Patiëntgerichte infographic borstkanker

Als patiënten de diagnose borstkanker krijgen, komt er veel op hen af. Om hen op een overzichtelijke manier van relevante uitkomstinformatie te voorzien, hebben de Santeon ziekenhuizen een patiëntgerichte infographic over borstkanker ontwikkeld. Deze infographic helpt patiënten om een duidelijk beeld te krijgen over wat ze kunnen verwachten van hun behandeling. Hierdoor weten ze beter wat de mogelijkheden zijn, wat samen beslissen bevordert.

Naar infographic

Patiëntgerichte infographic CVA

Voor mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt en direct vanuit het ziekenhuis naar huis zijn gegaan is een patiëntgerichte infographic beschikbaar. Deze infographic laat zien wat patiënten met een CVA kunnen verwachten van de gevolgen en het herstel in het eerste jaar na een herseninfarct.

Op de website van Santeon vindt u de infographic met klinische uitkomstinformatie.

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Inger Deijle: i.deijle@olvg.nl.

Bekijk de patiëntgerichte infographic

Borstkanker nacontrole keuzehulp

Bij de Borstkanker nacontrole keuzehulp berekent de zorgverlener de persoonlijke kans op terugkeer van borstkanker middels het INFLUENCE-nomogram, een voorspelmodel ontwikkeld door de Universiteit Twente op basis van een grote set uitkomstgegevens van de Nederlandse Kankerregistratie. De Borstkanker nacontrole keuzehulp is mede tot stand gekomen door intensieve samenwerking met Borstkankervereniging Nederland.

Naar Borstkanker nacontrole keuzehulp

CVA keuzehulp

De CVA keuzehulp, waarmee de keuze kan worden ondersteund naar welke verblijfplaats de patiënt gaat na opname (de ontslagbestemming) is specifiek ontwikkeld voor toepassing in de kliniek. De keuzehulp is ontwikkeld in co-creatie met patiënten en patiëntenvereniging Hersenletsel.nl.

Bekijk hier het filmpje over de ervaringen van een patiënt die de CVA keuzehulp heeft gebruikt.

Naar CVA keuzehulp

Nierfalen keuzehulp

De Nierfalen keuzehulp vormt de gespreksstarter in het voorlichtingstraject om samen te beslissen over de behandelmodaliteit bij chronisch nierfalen. De keuzehulp heeft landelijk draagvlak door ontwikkeling in een divers consortium en dankzij samenwerking met nieren.nl van de Nierstichting, de NVN en NFN. Beoogd wordt om de patients-like-me uitkomstinformatie uit de Santeon ziekenhuizen op den duur te vervangen door zorguitkomsten die landelijk beschikbaar komen.

Naar Nierfalen keuzehulp