Factsheets -alle-

Facstheet

Gebruik van (uitkomst)informatie bij de keuze voor een ziekenhuis

Patiënten hebben in Nederland het recht om zelf een ziekenhuis te kiezen. De meeste patiënten zijn zich hiervan bewust. Echter kiezen slechts enkele actief; veelal volgt men het advies van de huisarts op, wordt het dichtstbijzijnde ziekenhuis gekozen of kiest men het ziekenhuis waar eerder een positieve ervaring is opgedaan. Bovendien is actief kiezen niet altijd makkelijk. Relevante, objectieve en begrijpelijke informatie over verschillen tussen ziekenhuizen en verschillen in uitkomsten van zorg is beperkt beschikbaar en vaak moeilijk te vinden.

In samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland is gekeken naar welke informatie patiënten belangrijk vinden bij de keuze voor een ziekenhuis. Bij patiënten die zijn behandeld voor borstkanker, patiënten met een liesbreuk en patiënten die dialyse nodig hebben, is door middel van vragenlijsten en groepsgesprekken onderzoek gedaan naar welke ziekenhuiskenmerken meewegen bij de keuze voor een ziekenhuis.

Meer weten?
Neem contact op met onderzoeker Mariska Hackert: m.hackert@santeon.nl.

Naar factsheet
Factsheet

Betekenisvolle uitkomstinformatie voor CVA-patiënten

Niet alle uitkomstinformatie hoeft betekenisvol te zijn voor een patiënt. Patiënten met een CVA worden acuut opgenomen in het ziekenhuis. Keuze voor een ziekenhuis op basis van uitkomstinformatie is voor deze groep patiënten geen optie. Wat is voor deze groep patiënten dan wel betekenisvolle uitkomstinformatie? Samen met patiënten die een CVA hebben doorgemaakt zijn de volgende vragen beantwoord. Welke zorguitkomsten zijn betekenisvol voor de patiënt? Hoe kunnen zorguitkomsten het beste worden gepresenteerd? En waar moeten deze zorguitkomsten vindbaar zijn?

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Inger Deijle: i.deijle@olvg.nl.

Naar factsheet