Logo Santeon

Factsheets -alle-

Factsheets bevatten informatie over onderzoeken, focusgroepen, patiëntparticipatie en andere relevante en interessante informatie om te delen.

FACTSHEET

Het gebruik van patients-like-me uitkomstinformatie bij CVA

In het Experiment Uitkomstindicatoren worden uitkomsten van zorg ten behoeve van samen beslissen beschikbaar gesteld aan patiënten op basis van patients-like-me informatie. Patients-like-me uitkomstinformatie kan patiënten helpen bij het maken van een beslissing. In deze factsheet is het gebruik van patients-like-me informatie als onderdeel van de CVA keuzehulp uitgelicht.

Naar factsheet
FACTSHEET

Onderzoek naar de ervaringen met informatievoorziening en voorkeuren voor besluitvorming van patiënten met een acuut CVA

In deze studie is onderzocht hoe patiënten met een CVA de informatievoorziening op de spoedeisende hulp ervaren. Ook is onderzocht hoe patiënten het liefst betrokken zouden willen worden bij het nemen van de beslissing over de behandeling. Dit document geeft een samenvatting van het onderzoek.

Naar factsheet onderzoek
Factsheet

Follow-up na borstkanker: variaties, goede praktijkvoorbeelden en verbeterkansen volgens zorgprofessionals

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 15.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Door een groei in het aantal patiënten en een toenemende overlevingskans ontvangen steeds meer vrouwen follow-up zorg. Er is weinig bekend over de meest ideale inrichting van de follow-up na borstkanker. In de zeven Santeon ziekenhuizen is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop follow-up momenteel wordt ingericht. Ook is aan zorgverleners gevraagd naar goede praktijkvoorbeelden (‘best practices’) en verbeterkansen.

Naar factsheet onderzoek
Factsheet

Sleutelmomenten in het zorgpad CVA

In het Experiment Uitkomstindicatoren wordt gestreefd naar het gebruik van uitkomstindicatoren in het gehele zorgpad. Deze afbeelding laat de sleutelmomenten zien binnen het zorgpad CVA. Er wordt binnen het Experiment gewerkt aan diverse projecten rondom CVA.

Grotere afbeelding
Factsheet

Sleutelmomenten in het zorgpad borstkanker

Deze afbeelding laat de sleutelmomenten zien binnen het zorgpad borstkanker. Er wordt gewerkt aan diverse projecten en bouwstenen rondom borstkanker.

Grotere afbeelding
Facstheet

Sleutelmomenten in het zorgpad chronische nierschade

Deze afbeelding laat de sleutelmomenten in het zorgpad chronische nierschade zien. Er wordt gewerkt aan vijf projecten rondom nierschade binnen het Experiment.

Grotere afbeelding
Factsheet

Betekenisvolle uitkomstinformatie voor CVA-patiënten

Niet alle uitkomstinformatie hoeft betekenisvol te zijn voor een patiënt. Patiënten met een CVA worden acuut opgenomen in het ziekenhuis. Keuze voor een ziekenhuis op basis van uitkomstinformatie is voor deze groep patiënten geen optie. Wat is voor deze groep patiënten dan wel betekenisvolle uitkomstinformatie? Samen met patiënten die een CVA hebben doorgemaakt zijn de volgende vragen beantwoord. Welke zorguitkomsten zijn betekenisvol voor de patiënt? Hoe kunnen zorguitkomsten het beste worden gepresenteerd? En waar moeten deze zorguitkomsten vindbaar zijn?

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Inger Deijle: i.deijle@olvg.nl.

Naar factsheet
Facstheet

Gebruik van (uitkomst)informatie bij de keuze voor een ziekenhuis

Patiënten hebben in Nederland het recht om zelf een ziekenhuis te kiezen. De meeste patiënten zijn zich hiervan bewust. Echter kiezen slechts enkele actief; veelal volgt men het advies van de huisarts op, wordt het dichtstbijzijnde ziekenhuis gekozen of kiest men het ziekenhuis waar eerder een positieve ervaring is opgedaan. Bovendien is actief kiezen niet altijd makkelijk. Relevante, objectieve en begrijpelijke informatie over verschillen tussen ziekenhuizen en verschillen in uitkomsten van zorg is beperkt beschikbaar en vaak moeilijk te vinden.

In samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland is gekeken naar welke informatie patiënten belangrijk vinden bij de keuze voor een ziekenhuis. Bij patiënten die zijn behandeld voor borstkanker, patiënten met een liesbreuk en patiënten die dialyse nodig hebben, is door middel van vragenlijsten en groepsgesprekken onderzoek gedaan naar welke ziekenhuiskenmerken meewegen bij de keuze voor een ziekenhuis.

Meer weten?
Neem contact op met onderzoeker Mariska Hackert: m.hackert@santeon.nl.

Naar factsheet