Logo Santeon

Factsheets -alle-

Factsheets bevatten informatie over onderzoeken, focusgroepen, patiëntparticipatie en andere relevante en interessante informatie om te delen.

Onderzoek

Wat is de relatie tussen percepties van het risico op terugkeer van borstkanker en angst voor terugkeer?

In samen beslissen over het personaliseren van nacontrole na borstkanker is het belangrijk dat patiënten een accuraat beeld hebben van hun persoonlijk risico op terugkeer van de borstkanker. Er is nog weinig bekend over hoe patiënten deze risico’s inschatten en beoordelen (percepties), welke factoren mogelijk van invloed zijn op de percepties en wat de relatie van deze percepties met de ervaren angst voor terugkeer van borstkanker is. In het Experiment is daarom onderzoek gedaan onder een groep patiënten in de Santeon ziekenhuizen naar de relatie tussen percepties van het risico op terugkeer van borstkanker en angst voor terugkeer.

Naar bouwsteen
ONDERZOEK

Wat zijn de perspectieven van de zorgverleners op samen beslissen over gepersonaliseerde nacontrole na borstkanker?

Er is onderzoek gedaan naar de perspectieven van zorgverleners op samen beslissen over gepersonaliseerde nacontrole na borstkanker. En in het bijzonder het gebruik van informatie over persoonlijke risico’s op terugkeer van borstkanker in dit proces.

Naar bouwsteen
Onderzoek

Het gebruik van voorspelmodellen bij chronische nierschade

Het gebruik van voorspelmodellen bij patiënten met chronische nierschade kan voordelen met zich meebrengen, zoals het tijdig kunnen inschatten wanneer informeren over nierfunctie vervangende therapie nodig is. Arts en patiënt hebben dan voldoende tijd om zorgvuldig samen over deze keuze te beslissen. Ondanks dat er al verschillende voorspelmodellen bestaan, lijken deze in praktijk niet veel te worden gebruikt. Binnen het Experiment is onderzoek gedaan onder nefrologen en patiënten naar het huidige gebruik van voorspelmodellen, wensen en voorkeuren voor het gebruik en factoren die van invloed zijn op het gebruik. In deze factsheet een samenvatting van het onderzoek.

Naar bouwsteen
Factsheet

Samen beslissen over de behandelkeuze bij nierfalen: een overzichtsartikel

Een scoping review is gemaakt om zorgverleners een overzicht te bieden van passende interventies voor samen beslissen bij de behandelkeuze over nier(functie)vervangende therapie. In deze factsheet een samenvatting van de methodiek die is gebruikt om het overzichtsartikel te schrijven en de belangrijkste resultaten.

Naar bouwsteen
Factsheet

Het gebruik van patients-like-me uitkomstinformatie bij nierfalen

In deze factsheet is een casus over het gebruik van patients-like-me uitkomstinformatie binnen het Experiment Uitkomstindicatoren uitgelicht: het gebruik van patients-like-me informatie als onderdeel van de Nierfalen keuzehulp.

Naar bouwsteen
Factsheet

De ontwikkeling van de CVA keuzehulp

Patiënten met een CVA zouden tijdens hun opname in het ziekenhuis beter betrokken kunnen worden bij de keuze voor hun ontslagbestemming door gepersonaliseerde uitkomstinformatie te verstrekken en samen beslissen te bevorderen. Het doel van deze studie was om een keuzehulp te ontwikkelen voorzien van uitkomstinformatie, die patiënten en zorgverleners tijdens de opname kan ondersteunen bij met maken van de keuze over de ontslagbestemming.

Naar bouwsteen
Factsheet

Behoefte-onderzoek naar gepersonaliseerde nacontrole

In deze studie is onderzoek gedaan naar de behoeften en voorkeuren van patiënten met betrekking tot samen beslissen over gepersonaliseerde nacontrole en het gebruik van informatie over persoonlijke risico’s op terugkeer in dit proces.

Naar bouwsteen
FACTSHEET

Het gebruik van patients-like-me uitkomstinformatie bij CVA

In het Experiment Uitkomstindicatoren worden uitkomsten van zorg ten behoeve van samen beslissen beschikbaar gesteld aan patiënten op basis van patients-like-me informatie. Patients-like-me uitkomstinformatie kan patiënten helpen bij het maken van een beslissing. In deze factsheet is het gebruik van patients-like-me informatie als onderdeel van de CVA keuzehulp uitgelicht.

Naar bouwsteen
FACTSHEET

Onderzoek naar de ervaringen met informatievoorziening en voorkeuren voor besluitvorming van patiënten met een acuut CVA

In deze studie is onderzocht hoe patiënten met een CVA de informatievoorziening op de spoedeisende hulp ervaren. Ook is onderzocht hoe patiënten het liefst betrokken zouden willen worden bij het nemen van de beslissing over de behandeling. Dit document geeft een samenvatting van het onderzoek.

Naar bouwsteen
Factsheet

Follow-up na borstkanker: variaties, goede praktijkvoorbeelden en verbeterkansen volgens zorgprofessionals

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 15.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Door een groei in het aantal patiënten en een toenemende overlevingskans ontvangen steeds meer vrouwen follow-up zorg. Er is weinig bekend over de meest ideale inrichting van de follow-up na borstkanker. In de zeven Santeon ziekenhuizen is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop follow-up momenteel wordt ingericht. Ook is aan zorgverleners gevraagd naar goede praktijkvoorbeelden (‘best practices’) en verbeterkansen.

Naar bouwsteen
Factsheet

Sleutelmomenten in het zorgpad CVA

In het Experiment Uitkomstindicatoren wordt gestreefd naar het gebruik van uitkomstindicatoren in het gehele zorgpad. Deze afbeelding laat de sleutelmomenten zien binnen het zorgpad CVA. Er wordt binnen het Experiment gewerkt aan diverse projecten rondom CVA.

Grotere afbeelding
Factsheet

Sleutelmomenten in het zorgpad borstkanker

Deze afbeelding laat de sleutelmomenten zien binnen het zorgpad borstkanker. Er wordt gewerkt aan diverse projecten en bouwstenen rondom borstkanker.

Grotere afbeelding
Facstheet

Sleutelmomenten in het zorgpad chronische nierschade

Deze afbeelding laat de sleutelmomenten in het zorgpad chronische nierschade zien. Er wordt gewerkt aan vijf projecten rondom nierschade binnen het Experiment.

Grotere afbeelding
Factsheet

Betekenisvolle uitkomstinformatie voor CVA-patiënten

Niet alle uitkomstinformatie hoeft betekenisvol te zijn voor een patiënt. Patiënten met een CVA worden acuut opgenomen in het ziekenhuis. Keuze voor een ziekenhuis op basis van uitkomstinformatie is voor deze groep patiënten geen optie. Wat is voor deze groep patiënten dan wel betekenisvolle uitkomstinformatie? Samen met patiënten die een CVA hebben doorgemaakt zijn de volgende vragen beantwoord. Welke zorguitkomsten zijn betekenisvol voor de patiënt? Hoe kunnen zorguitkomsten het beste worden gepresenteerd? En waar moeten deze zorguitkomsten vindbaar zijn?

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Inger Deijle: i.deijle@olvg.nl.

Naar bouwsteen
Facstheet

Gebruik van (uitkomst)informatie bij de keuze voor een ziekenhuis

Patiënten hebben in Nederland het recht om zelf een ziekenhuis te kiezen. De meeste patiënten zijn zich hiervan bewust. Echter kiezen slechts enkele actief; veelal volgt men het advies van de huisarts op, wordt het dichtstbijzijnde ziekenhuis gekozen of kiest men het ziekenhuis waar eerder een positieve ervaring is opgedaan. Bovendien is actief kiezen niet altijd makkelijk. Relevante, objectieve en begrijpelijke informatie over verschillen tussen ziekenhuizen en verschillen in uitkomsten van zorg is beperkt beschikbaar en vaak moeilijk te vinden.

In samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland is gekeken naar welke informatie patiënten belangrijk vinden bij de keuze voor een ziekenhuis. Bij patiënten die zijn behandeld voor borstkanker, patiënten met een liesbreuk en patiënten die dialyse nodig hebben, is door middel van vragenlijsten en groepsgesprekken onderzoek gedaan naar welke ziekenhuiskenmerken meewegen bij de keuze voor een ziekenhuis.

Meer weten?
Neem contact op met onderzoeker Mariska Hackert: m.hackert@santeon.nl.

Naar bouwsteen