Logo Santeon

Geleerde lessen -alle-

CVA-patiënten krijgen inzicht in herstel arm-handfunctie

De plaats en grootte van een CVA bepalen welke functies van het lichaam uitvallen. Bij een deel van de CVA-patiënten treedt er bijvoorbeeld uitval op van de arm en hand. Hoeveel herstel er optreedt in de arm- en handfunctie, verschilt per patiënt. Om samen met patiënten beter te kunnen beslissen over de best passende revalidatiedoelstellingen wordt binnen het Experiment aan CVA patiënten inzicht gegeven in het mogelijke herstel van de arm-handfunctie.

Naar bouwsteen

Gebruik CVA keuzehulp bij communicatief kwetsbare mensen

Voor mensen die na een cerebrovasculair accident (CVA) problemen hebben met communiceren en lezen is de CVA keuzehulp niet altijd geschikt. Nicole Jünger, Logopedist en Afasietherapeut in OLVG, heeft een aanpassing ontwikkeld voor het gebruik van de CVA keuzehulp bij mensen die problemen hebben met communiceren en lezen.

Naar bouwsteen
PRAKTIJKVOORBEELD UITKOMSTGERICHTE ZORG

Samen beslissen over ontslagbestemming

Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 patiënten met een CVA opgenomen in een ziekenhuis. Voor deze patiënten is samen beslissen vooral belangrijk bij de keuze over de ontslagbestemming. Wat de beste bestemming is, verschilt per persoon en is afhankelijk van de wensen van de patiënt. Op het platform Uitkomstgerichte Zorg vindt u een praktijkvoorbeeld uit het Experiment Uitkomstindicatoren hoe samen beslissen vorm krijgt bij de keuze voor een ontslagbestemming.

Naar praktijkvoorbeeld
Geleerde lessen

Het benutten van uitkomstinformatie voor samen beslissen bij chronische nierschade

Elk zorgpad kent een aantal sleutelmomenten voor samen beslissen. In het Experiment richten we ons op deze sleutelmomenten in de zorgpaden borstkanker, CVA en chronisch nierfalen. Specifiek op deze momenten willen we uitkomstinformatie delen die de patiënt kan ondersteunen bij de te maken keuzes. Nog niet voor alle sleutelmomenten is echter alle relevante uitkomstinformatie beschikbaar. Ook is vaak nog niet duidelijk welke (uitkomst)informatie nodig is om het proces van samen beslissen te ondersteunen.

Ellen Parent, projectleider chronische nierschade in het Experiment Uitkomstindicatoren, deelt de lessen die zijn opgedaan door het projectteam bij het benutten van uitkomstinformatie voor samen beslissen op de sleutelmomenten in het zorgpad chronische nierschade.

Meer weten?
Neem contact op met Ellen Parent, projectleider chronische nierschade: parente@maasstadziekenhuis.nl.

Naar bouwsteen
Ervaringen eerste jaar Experiment

Hoe gebruiken we zorguitkomsten bij samen beslissen?