Logo Santeon

Procesbeschrijvingen -alle-

Hoe wordt een interventie ontwikkeld? Hoe komt een keuzehulp tot stand? In een procesbeschrijving beschrijven we de stappen in het proces van ontwikkeling, de geleerde lessen en de vervolgstappen die we willen zetten.

Procesbeschrijving

Op weg naar gepersonaliseerde informatie voor borstkankerpatiënten

In deze bouwsteen wordt het traject beschreven hoe wordt toegewerkt naar het geven van gepersonaliseerde informatie aan borstkankerpatiënten. De ontwikkelde tools zijn een infographic en een patients-like-me dashboard.

Naar bouwsteen
Procesbeschrijving

Ontwikkeling van de gesprekshulp voor samen beslissen over anti-hormonale therapie

Deze factsheet beschrijft de totstandkoming van de gesprekhulp waarmee patiënt en zorgverlener samen kunnen beslissen over het voortzetten van de anti-hormonale therapie. De gesprekshulp is een hulpmiddel om uitkomstinformatie toegankelijk en toepasbaar te maken in de spreekkamer. De tool is ontwikkeld in samenwerking met ZorgKeuzeLab en Borstkankervereniging Nederland en bevat patiëntgerapporteerde uitkomsten over kwaliteit van leven en ervaren bijwerkingen.

Naar bouwsteen
PROCESBESCHRIJVING

Ontwikkeling van een informatietool – voorlichting op maat

Omdat geneesmiddelen in de praktijk bij een meer diverse groep patiënten wordt ingezet dan bij klinische trials (voorafgaand aan dat het medicijn beschikbaar wordt gesteld), is het belangrijk om na te gaan in hoeverre zorguitkomsten opgaan in de praktijk. We kijken dan naar real-world uitkomstinformatie.
Binnen het Experiment wordt een keuze-ondersteunend middel ontwikkeld voor in de spreekkamer en voor in de thuissituatie. Voor de ontwikkeling van de informatietool wordt op groepsniveau gebruik gemaakt van real-world uitkomstinformatie van patiënten die voorheen dit geneesmiddel binnen de Santeon ziekenhuizen hebben gebruikt.

Deze procesbeschrijving laat zien hoe gewerkt is aan de informatietool.

Naar bouwsteen
Procesbeschrijving

Ontwikkeling patiëntvriendelijke infographic nierschade

Deze bouwsteen beschrijft hoe de patiëntvriendelijke infographic chronische nierschade tot stand is gekomen. Deze infographic is ontwikkeld voor patiënten met nierschade met als doel hen het informeren zodat ze beter weten wat ze kunnen verwachten van de zorg in een Santeon ziekenhuis.

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Ellen Parent: parente@maasstadziekenhuis.nl.

Direct naar infographic nierschade.

Naar bouwsteen
Nierschade - procesbeschrijving ontwikkeling infographic
Procesbeschrijving

Ontwikkeling dashboard nierschade

Deze bouwsteen beschrijft hoe het dashboard nierschade tot stand is gekomen. Het dashboard is ontwikkeld voor patiënten met chronische nierschade die een resterende nierfunctie hebben tussen de 45% tot 15%. Deze patiënten zijn vaak al onder behandeling bij de nefroloog in het ziekenhuis, maar hebben nog geen nierfunctie vervangende therapie. Bij deze groep is het afremmen van verdere nierschade een belangrijk behandeldoel. Het dashboard is een hulpmiddel dat inspeelt op dit behandeldoel.

Meer weten?
Neem contact op met Dorinde van der Horst, arts-onderzoeker St. Antonius Ziekenhuis: d.van.der.horst@antoniusziekenhuis.nl of Ellen Parent, projectleider Santeon: parente@maasstadziekenhuis.nl.

Direct naar dashboard nierschade.

Naar bouwsteen
Procesbeschrijving

Ontwikkeling Borstkanker nacontrole keuzehulp

Met de Borstkanker nacontrole keuzehulp wordt bij elke patiënt een persoonlijke berekening gemaakt van het risico op terugkeer van de kanker in de borst. Het helpt vrouwen bewust te maken van hoe klein het risico vaak is en dat mee te nemen in de gezamenlijke keuze over de frequentie van de nacontrole. Van het ontwikkelproces van deze keuzehulp is een procesbeschrijving gemaakt.

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Jose Bode-Meulepas: jose.meulepas@catharinaziekenhuis.nl.

Direct naar keuzehulp

Naar bouwsteen