Logo Santeon

Factsheet

Follow-up na borstkanker: variaties, goede praktijkvoorbeelden en verbeterkansen volgens zorgprofessionals

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 15.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Door een groei in het aantal patiënten en een toenemende overlevingskans ontvangen steeds meer vrouwen follow-up zorg. Er is weinig bekend over de meest ideale inrichting van de follow-up na borstkanker. In de zeven Santeon ziekenhuizen is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop follow-up momenteel wordt ingericht. Ook is aan zorgverleners gevraagd naar goede praktijkvoorbeelden (‘best practices’) en verbeterkansen.

De officiële publicatie vindt u hier.

Meer weten?
Neem contact op met Jet Ankersmid, promovenda borstkanker Santeon: j.ankersmid@santeon.nl.

Naar facstheet onderzoek
1