Logo Santeon

SHOUT-BC studie

In de SHOUT-BC studie wordt het gebruik van uitkomstinformatie ten behoeve van samen beslissen over nacontrole bij borstkanker onderzocht. Het acroniem SHOUT-BC staat voor SHared decision making supported by OUTcome information regarding Breast Cancer follow-up.


Direct naar resultaten en diverse onderzoeken SHOUT-BC studie

Doel van de studie

Deze studie onderzoekt de implementatie en effectiviteit van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie, ondersteund door een (online) keuzehulp, bij patiënten en zorgprofessionals die een keuze moeten maken betreffende de inrichting van de nacontrole bij borstkanker. Ook wordt er gekeken in hoeverre veranderingen optreden in het gebruik en uitkomsten van zorg.

 • De mate van samen beslissen (gerapporteerd en geobserveerd)
 • Gebruik van uitkomstinformatie in de besluitvorming
 • Beslissingsspijt
 • Kankergerelateerde zorgen
 • Angst voor terugkeer van ziekte
 • Ziekteperceptie
 • Risicoperceptie
 • Welbevinden

Vrouwelijke patiënten die na een curatieve behandeling voor invasieve borstkanker een beslissing moeten nemen over de inrichting van de nacontrole.

De studie bestaat uit drie fases. De eerste fase betreft de nulmeting. Hierin wordt gekeken naar de huidige klinische praktijk. Daarna volgt de transitiefase. In deze fase ontvangen betrokken zorgprofessionals een training over samen beslissen en de toepassing van een keuzehulp om samen beslissen bij de (gepersonaliseerde) inrichting van de nacontrole met de patiënt in de praktijk te ondersteunen. Het laatste deel van de studie betreft de nameting. Tijdens deze fase wordt de ontwikkelde keuzehulp in de praktijk gebruikt en wordt gekeken naar de verschillen met de klinische praktijk vóór de implementatie van de keuzehulp.

Tijdens deze studie vindt er op twee manieren dataverzameling bij patiënten plaats: via vragenlijstonderzoeken en via audio-opnames.
Vragenlijstonderzoek: patiënten worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen direct na het consult naar aanleiding van de eerste nacontrole (mammografie), aan het einde van het eerste jaar na de behandeling (m.u.v. van hormoontherapie). Hierop volgen follow-up vragenlijsten na 6 en 12 maanden.
Audio-opnames: deze worden gemaakt van de consulten waarin de (keuze voor de) inrichting van de nacontrole wordt besproken.

Daarnaast wordt er tijdens de nameting eenmalig een vragenlijst onder betrokken zorgprofessionals uitgezet.

Tijdlijn

In november 2019 is de inclusie voor dit onderzoek gestart. Vanaf september 2020 zal de keuzehulp en de werkwijze om samen te beslissen met behulp van uitkomstinformatie in de ziekenhuizen worden geïmplementeerd. De inclusie voor dit onderzoek loopt naar verwachting tot maart 2022.

Team

 • Jet Ankersmid MSc, promovenda borstkanker
 • Dr. Luc Strobbe, chirurg-oncoloog Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
 • Dr. Stans Drossaert, universitair hoofddocent, Universiteit Twente
 • Prof. dr. Sabine Siesling, hoogleraar, Universiteit Twente en klinisch epidemioloog, IKNL