Uitkomstinformatie in de spreekkamer (nierfalen)

Samen beslissen binnen nefrologie richt zich voornamelijk op de keuze voor een behandelmodaliteit voor nierfunctievervangende therapie. Reguliere zorg binnen nefrologie kan echter gezien worden als een continu proces van ‘kleinere’ beslissingen. Patiënten met nierfalen en hun medisch team staan voor veel keuzes die zowel het dagelijks leven als het ziekteverloop kunnen beïnvloeden. Hierbij kan worden gedacht aan een zoutbeperkend dieet of de keuze voor het gebruik van EPO bij bloedarmoede. Vanwege de impact van deze keuzes op zowel het dagelijks leven van de patiënt als de resultaten, zou er bij deze beslissingen ook sprake moeten zijn van samen beslissen.

Dashboard

Patiënten die inzicht hebben in het verloop van hun ziekte zijn beter betrokken bij hun behandeling. Het geven van inzicht in het beloop van de ziekte, het beloop van door de patiënt gerapporteerde uitkomsten en het beloop van behandelingsgerelateerde factoren maakt deel uit van dit project. Een adequaat dashboard in de spreekkamer stelt patiënten en hun zorgverlener in staat om meer zicht te krijgen op het ziektebeloop en dit te gebruiken bij samen beslissen.

Experiment Uitkomstindicatoren animatie

Binnen deze studie wordt het patiëntendashboard ter ondersteuning van samen beslissen, bij de voor de patiënt meest relevante onderwerpen geëvalueerd.

Het project is begin maart 2020 gestart. Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het dashboard.

Team

  • Prof. dr. Willem Jan Bos, internist-nefroloog St. Antonius Ziekenhuis en LUMC
  • Drs. Dorinde van der Horst, arts-onderzoeker nefrologie St. Antonius Ziekenhuis en LUMC
  • Prof. dr. Anne Stiggelbout, hoogleraar medische besliskunde LUMC
  • Dr. Nelly van Uden-Kraan, co-promotor