Logo Santeon

Over het Experiment

Gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

In het kader van samen beslissen werken de Santeon ziekenhuizen aan het Experiment Uitkomstindicatoren. Samen met in- en externe partners willen we uitkomstinformatie toegankelijk maken in de spreekkamer. Patiënten krijgen informatie op maat over uitkomsten van zorg, zodat zij, samen met de zorgverlener, beter kunnen beslissen welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past. Dit wordt ook wel het personaliseren van zorg genoemd.

Het Experiment Uitkomstindicatoren maakt onderdeel uit van het programma Uitkomstgerichte Zorg waar de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen aan werken. Het ministerie van VWS maakt het Experiment Uitkomstindicatoren financieel mogelijk, ZonMw begeleidt het project. Er is 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een periode van drie jaar (2018-2021).

Drie aandoeningen

Het Experiment Uitkomstindicatoren richt zich op de drie aandoeningen borstkanker, CVA en chronisch nierfalen. Voor deze aandoeningen wordt het gebruik van zorguitkomsten in het gehele zorgpad uitgewerkt. Bij elke aandoening wordt daarnaast wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gebruik van zorguitkomsten binnen één keuzemoment in het zorgpad.

  • Borstkanker: keuzemoment nacontrole
  • CVA:  keuzemoment ontslagmogelijkheden
  • Chronisch nierfalen:  keuzemoment nierfunctievervangende therapie

Bij doelstellingen leest u meer over de opzet van het Experiment. Of lees meer over het team van het Experiment Uitkomstindicatoren.

Naar de aandoeningen

Patiëntenparticipatie

Om optimaal aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de ‘eindgebruikers’, zijn patiënten, patiëntvertegenwoordigers en patiëntenverenigingen op diverse manieren aangehaakt bij het Experiment. Ook landelijke patiëntenorganisaties zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie. Tevens is er sprake van patiëntenparticipatie in de onderzoeksprojecten.

Het Experiment in beeld

Bekijk hier een korte animatiefilm over het Experiment Uitkomstindicatoren.

 

Uitleg over zorguitkomsten

Uitkomstinformatie of zorguitkomsten wordt door zorgverleners al langer gebruikt, maar het bespreken van uitkomstinformatie met patiënten vindt nog niet vaak plaats. Terwijl de patiënt uitkomstinformatie heel goed kan gebruiken bij de keuze voor een behandeling of bij de keuze voor een ziekenhuis. In deze animatie voor patiënten wordt op een laagdrempelige manier het begrip zorguitkomsten uitgelegd.

Waarom Santeon

Santeon werkt sinds 2012 aan (uitkomst)transparantie en continue verbetering van de zorg. Het Experiment is voor Santeon een logische volgende stap naar waardegedreven zorg. Het sluit aan bij de ambitie van Santeon betreffende de toekomst van de ziekenhuiszorg en de patiënten: Santeon ziekenhuizen betrekken patiënten actief bij de behandeling en keuzes. Een praktijkexperiment is als opzet gekozen om leerpunten -die uit het Experiment naar voren komen- beschikbaar te maken voor alle zorgaanbieders in Nederland. Zo kan het programma bijdragen aan een spoedige opschaling van het effectief inzetten van uitkomsttransparantie door alle Nederlandse zorgaanbieders in samenwerking met patiënten(vertegenwoordigers). Lees meer over Santeon.