Logo Santeon
INTERVENTIE

Gesprekshulp voor samen beslissen over anti-hormonale therapie

Van alle nieuw gediagnosticeerde borstkankerpatiënten heeft ongeveer 75% een tumor die hormoonreceptor positief (ER+) is. De Landelijke Richtlijn Borstkanker adviseert vrouwen met een ER+ tumor anti-hormonale therapie gedurende vijf of tien jaar. Uit de Santeon Farmadatabase is gebleken dat 18% van de patiënten actief aangeeft vroegtijdig (binnen 3 jaar) te stoppen met hormoontherapie. Deze keuze is vaak gerelateerd aan ervaren bijwerkingen. Uit verdiepende analyses vanuit de verbetercyclus borstkanker blijkt dat vroegtijdig stoppen zowel bij laag- als bij hoog risico (N+) patiënten voorkomt. De Farmadatabase laat daarnaast zien dat het merendeel van deze vrouwen maar één type hormoontherapie heeft ontvangen. Deze data hebben aanleiding gegeven om binnen het Experiment Uitkomstindicatoren in samenwerking met ZorgKeuzeLab en Borstkankervereniging Nederland een gesprekshulp te ontwikkelen waarmee patiënten op basis van de uitkomsten van Predict 2.0 (gepersonaliseerde voorspelling op 5 jaars overleving) en de ervaren bijwerkingen van de individuele patiënt (in kaart gebracht middels PROMs) worden geïnformeerd in de spreekkamer. De patiënt kan op deze wijze goed geïnformeerd met de arts beslissen over of voortzetten van de anti-hormonale behandeling voldoende “oplevert” (overleving) versus wat het “kost” (kwaliteit van leven).

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Anne Vogelaar: a.vogelaar@santeon.nl.

Naar gesprekshulp (op externe website)
De patiënt kan aan de hand van het uitreikvel informatie opzoeken en vindt hierop een link naar meer informatie, tools en de mogelijkheid tot contact met lotgenoten.
In deze video wordt uitgelegd hoe de anti-hormonale therapie ervoor zorgt dat de kans op terugkeer van borstkanker en de kans op uitzaaiingen kleiner worden. Duidelijke en begrijpelijke informatie, zodat patiënten goed geïnformeerd zijn over hun behandeling en zij samen met hun zorgverleners kunnen beslissen over het vervolgen van hun behandeling.
1