Logo Santeon

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek vormt een fundamentele pijler van het Experiment Uitkomstindicatoren. De behaalde onderzoeksresultaten zullen de maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde van het Experiment inzichtelijk maken en vormen een belangrijke basis voor het toepassen van de geleerde lessen door andere partijen. Naast een algehele wetenschappelijke evaluatie zijn er per zorggebied wetenschappelijke studies binnen het Experiment Uitkomstindicatoren. Vier (arts)onderzoekers doen hun promotieonderzoek binnen de kaders van het Experiment. Binnen elk zorggebied loopt een effectiviteits- en implementatiestudie. Voor deze studies is het acroniem SHOUT (SHared decision making supported by OUTcome information) gekozen. Ook loopt in het zorggebied chronisch nierfalen een studie naar het toepassen van het gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer middels een spreekkamer-dashboard. Het ontwikkelproces en de effectiviteit van dit dashboard wordt ook onderzocht.

Buiten de promotieonderzoeken om lopen er nog enkele aanpalende onderzoeksprojecten, zoals de Nefrodash studie in het Maasstad Ziekenhuis. Lees hieronder meer over deze onderzoeken.

Studieprotocol

De SHOUT studie evalueert de effectiviteit en de implementatie van een interventie waarmee samen beslissen met uitkomstinformatie mogelijk wordt gemaakt in de klinische praktijk. Er is een visuele weergave van het studieprotocol van deze studie gemaakt. Ook is het studieprotocol uitgewerkt in de vorm van een wetenschappelijke publicatie, link.

Meer weten?
Neem contact op met onderzoeker Mariska Hackert: m.hackert@santeon.nl.

Naar studieprotocol

Studies

 

SHOUT-BC studie

SHOUT-STROKE studie

SHOUT-AKD studie

Uitkomstinformatie in de spreekkamer

Overige onderzoeksprojecten

De visie van patiënten en hun behandelaar op uitkomstinformatie in de spreekkamer

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan welke uitkomsten van ziekte en behandeling patiënten en artsen belangrijk vinden. Bij dit onderzoek zal in kaart worden gebracht in hoeverre zij inzicht (willen) hebben in zorguitkomsten en deze wensen te bespreken in de spreekkamer. Verbeterd inzicht in de wensen van patiënten en artsen kan helpen in de verbetering van communicatie tussen patiënt en arts en kan daarmee mogelijk ook bijdragen aan betere zorguitkomsten. In dit onderzoek is gekozen voor duo-interviews. Patiënten gaan aan de hand van gesprekskaartjes met relevante onderwerpen en vragen in gesprek met hun behandelend arts. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij patiënten met borstkanker en chronisch nierfalen.

Meer weten?
Neem contact op met Dorinde van der Horst, arts-onderzoeker nefrologie in St. Antonius Ziekenhuis: d.van.der.horst@antoniusziekenhuis.nl of met Mariska Hackert, postdoc Santeon: m.hackert@santeon.nl.

Borgen van het benutten van uitkomstinformatie door zorgverleners

In het Experiment Uitkomstindicatoren wordt het benutten van uitkomstinformatie bij samen beslissen geïmplementeerd door middel van een multifaceted approach. Zorgprofessionals worden onder meer geschoold en er wordt keuze-ondersteuning ontwikkeld en ingezet in de spreekkamer voor specifieke keuzemomenten. De effectiviteit hiervan wordt onderzocht in de SHOUT-trials.

Om het benutten van uitkomstinformatie voor samen beslissen (ook wel ‘het personaliseren van de zorg’) te borgen in de praktijk van de zeven Santeon ziekenhuizen, evalueren we de ervaringen van zorgverleners en hun ambities op dit gebied. Ook brengen we gezamenlijk met hen de randvoorwaarden, gewenste vervolgacties en ondersteuningsbehoeften in kaart. Dit doen we middels actieonderzoek.

Meer weten?
Neem contact op met Jacqueline ter Stege: j.terstege@santeon.nl.