Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek vormt een fundamentele pijler van het Experiment Uitkomstindicatoren. De behaalde onderzoeksresultaten zullen de maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde van het Experiment inzichtelijk maken en vormen een belangrijke basis voor het toepassen van de geleerde lessen door andere partijen. Naast een algehele wetenschappelijke evaluatie zijn er per zorggebied wetenschappelijke studies binnen het Experiment Uitkomstindicatoren. Vier (arts-)onderzoekers doen hun promotieonderzoek binnen de kaders van het Experiment. Binnen elk zorggebied loopt een effectiviteits- en implementatie studie. Het acroniem  SHOUT (SHared decision making supported by OUTcome information) is gekozen voor deze studies. Ook loopt in het zorggebied chronisch nierfalen een studie naar het toepassen van het gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer, middels een spreekkamer-dashboard. Het ontwikkelproces en de effectiviteit van dit dashboard zal worden onderzocht.

Buiten de promotieonderzoeken om lopen er nog enkele aanpalende onderzoeksprojecten. Lees hieronder meer over deze onderzoeken.

Studies

 

SHOUT-BC studie

SHOUT-STROKE studie

SHOUT-AKD studie

Uitkomstinformatie in de spreekkamer

Overige onderzoeksprojecten

De visie van patiënten en hun behandelaar op uitkomstinformatie in de spreekkamer

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan welke uitkomsten van ziekte en behandeling patiënten en artsen belangrijk vinden. Bij dit onderzoek zal in kaart worden gebracht in hoeverre zij inzicht (willen) hebben in zorguitkomsten en deze wensen te bespreken in de spreekkamer. Verbeterd inzicht in de wensen van patiënten en artsen kan helpen in de verbetering van communicatie tussen patiënt en arts en kan daarmee mogelijk ook bijdragen aan betere zorguitkomsten. In dit onderzoek is gekozen voor duo-interviews. Patiënten gaan aan de hand van gesprekskaartjes met relevante onderwerpen en vragen in gesprek met hun behandelend arts. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij patiënten met borstkanker, CVA, chronisch nierfalen en reumatoïde artritis. De eerste resultaten worden eind 2020 verwacht.

Keuze voor een ziekenhuis

Stel, een patiënt krijgt de diagnose borstkanker en kan kiezen uit meerdere ziekenhuizen voor behandeling. Hoe maakt de patiënt dan deze keuze? In een kleinschalig “discreet keuze-experiment” zijn patiënten met borstkanker, liesbreuk en chronisch nierfalen gevraagd om steeds een keuze te maken tussen twee ziekenhuizen. De keuze voor een ziekenhuis kon worden gebaseerd op verschillende kenmerken, zoals de reistijd vanuit huis, of het ziekenhuis werd aangeraden door de huisarts, familie of vrienden, de keuzes van patiënten in een vergelijkbare situatie of op basis van uitkomsten van zorg (zoals bijvoorbeeld het aantal heroperaties of mate van ervaren zenuwpijn).
Binnenkort leest u hier de eerste resultaten van dit onderzoek.

Opschaling van het benutten van uitkomstinformatie door zorgverleners

In het Experiment Uitkomstindicatoren wordt het benutten van uitkomstinformatie bij samen beslissen geïmplementeerd door middel van een multifaceted approach. Zorgprofessionals worden onder meer geschoold en er wordt keuzeondersteuning ontwikkeld en ingezet in de spreekkamer voor specifieke keuzemomenten. De effectiviteit hiervan wordt onderzocht in de SHOUT trials. Het doel van het Experiment is echter om het benutten van uitkomstinformatie bij samen beslissen in te zetten in het hele zorgpad. Daarom heeft deze studie als doel te evalueren in hoeverre deze multifacetted approach opschaalbaar is naar andere beslissingen en zorgverleners op de betreffende afdelingen en welke factoren (context, interventie en betrokkenen) deze opschaling beïnvloeden.