Logo Santeon

Geleerde lessen

Het benutten van uitkomstinformatie voor samen beslissen bij chronisch nierfalen

lk zorgpad kent een aantal sleutelmomenten voor samen beslissen. In het Experiment richten we ons op deze sleutelmomenten in de zorgpaden borstkanker, CVA en chronisch nierfalen. Specifiek op deze momenten willen we uitkomstinformatie delen die de patiënt kan ondersteunen bij de te maken keuzes. Nog niet voor alle sleutelmomenten is echter alle relevante uitkomstinformatie beschikbaar. Ook is vaak nog niet duidelijk welke (uitkomst)informatie nodig is om het proces van samen beslissen te ondersteunen.

Ellen Parent, projectleider nierfalen in het Experiment Uitkomstindicatoren, deelt de lessen die zijn opgedaan door het projectteam bij het benutten van uitkomstinformatie voor samen beslissen op de sleutelmomenten in het zorgpad chronisch nierfalen.

Meer weten?
Neem contact op met Ellen Parent, projectleider chronisch nierfalen: parente@maasstadziekenhuis.nl.

Naar geleerde lessen nierfalen
1