Logo Santeon

FAQ-gesprek

Er is veel kennis en ervaring over samen beslissen met uitkomstinformatie bij ziekenhuizen en Santeon. In FAQ-gesprekken koppelen we de vragensteller(s) aan antwoordgever(s), deze komen uit andere ziekenhuizen en/of zijn experts op dit thema. Middels een gesprek ontdekken we samen het antwoord op de vraag. Deze informatie delen we. Zo leren we van elkaar en helpen we elkaar met het personaliseren van zorg.

Heb jij een vraag? Stel deze dan via de e-mail: samenbeslissen@santeon.nl.

Veelgestelde vragen over het personaliseren van zorg

Samen beslissen over nierfunctie vervangende therapie in de acute setting

Het Spaarne Gasthuis zet de Nierfalen keuzehulp ook in voor nierpatiënten in de acute setting. Tegelijkertijd is het gehele proces van voorlichting en predialyse nierfalen poli onder de loep genomen. Mirjam Dobbenberg, kwaliteitsadviseur en dialyse-verpleegkundige in het Spaarne Gasthuis, vertelt over haar ervaringen.

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar samenbeslissen@santeon.nl.

Naar FAQ-gesprek
1