Logo Santeon

Uitleg over het begrip zorguitkomsten

Uitkomstinformatie of zorguitkomsten wordt door zorgverleners al langer gebruikt. Maar het bespreken van uitkomstinformatie met patiënten vindt nog niet vaak plaats. Terwijl de patiënt uitkomstinformatie heel goed kan gebruiken bij de keuze voor een behandeling of bij de keuze voor een ziekenhuis. In deze animatie voor patiënten wordt op een laagdrempelige manier het begrip zorguitkomsten uitgelegd.

1