Logo Santeon

Aandoeningen

Drie aandoeningen

Het Experiment Uitkomstindicatoren richt zich op drie aandoeningen: borstkanker, CVA en chronisch nierfalen. Alhoewel er wordt gekeken naar het gebruik van zorguitkomsten ten behoeve van samen beslissen in het gehele zorgpad, staat er binnen het zorgpad van elke aandoening één keuzemoment centraal. Op dit keuzemoment ontwikkelen we ondersteuning, zoals een keuzehulp en op dit moment vindt evaluatieonderzoek plaats. Deze keuzemomenten zijn mede bepaald door de patiëntvertegenwoordigers binnen elk team. Daarnaast zijn deze keuzemomenten door de betrokken zorgprofessionals gemarkeerd als het meest relevante keuzemoment in het betreffende zorgpad om samen te beslissen.

Samen beslissen

Beter meebeslissen over behandeling

Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van zorg. Door samen te werken beschikt ieder Santeon ziekenhuis over de behandelresultaten van meer dan alleen de eigen patiënten.  Daardoor hebben artsen meer informatie over keuzes die patiënten met een vergelijkbare aandoening hebben gemaakt en wat de resultaten daarvan waren. Zij kunnen de patiënt hierdoor beter adviseren over de effecten van een behandeling in hun persoonlijke situatie, en de patiënt betrekken bij beslissingen in het eigen behandeltraject.

Borstkanker

Lees meer

CVA (beroerte)

Lees meer

Chronische nierschade

Lees meer