Nieuws

08 februari 2021 Uitkomstgerichte zorg

Speelveld uitkomstgerichte zorg

Uitkomstgerichte zorg, ook wel bekend als Value Based Healthcare, persoonsgerichte of waardegedreven zorg, is niet nieuw. Er gebeurt al veel op dit gebied. Wie zijn actief bezig met dit onderwerp en wat zijn de verhoudingen in relatie tot het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met (koepels van) alle betrokken partijen, inclusief de zorgverzekeraars? Er is voor het programma een infographic ontwikkeld die het het speelveld in kaart brengt van grote initiatieven die zich bezighouden met uitkomstgerichte zorg.

Naar de website van het programma Uitkomstgerichte Zorg.