Logo Santeon

Nieuws

30 juni 2021

Eerste ronde scholing afgerond

De eerste ronde scholing over samen beslissen en het gebruik van zorguitkomsten is dit voorjaar afgerond. Zorgverleners binnen de zorggebieden borstkanker, CVA en nierfalen in de Santeon ziekenhuizen hebben de e-learning over samen beslissen en het gebruik van zorguitkomsten gedaan en hebben hun gespreksvaardigheden op het gebied van samen beslissen verbeterd. Trainer Haske van Veenendaal blikt terug.

“Voor elk van de drie aandoeningen binnen het Experiment Uitkomstindicatoren hebben we in alle zeven Santeon ziekenhuizen een scholingspakket samengesteld. Deze is vooral gericht op het oefenen van gespreksvaardigheden. Met zeer ervaren acteurs als patiënt hebben we casuïstiek kunnen oefenen,” aldus Haske. “Deelnemers konden vooraf zelf aangeven op welk aspect in het proces van samen beslissen ze getraind wilden worden. De ene zorgverlener wilde graag stap 1 in het samen beslissen proces oefenen: het neutraal openen van een gesprek en hoe de patiënt maximaal te involveren in het gesprek. Een ander wilde oefenen op het thema goed doorvragen. En weer een ander heeft kunnen trainen op het goed inbouwen van stiltes zodat de patiënt ruimte kreeg en ook pakte in het gesprek. Stuk voor stuk zinvolle en nuttige situaties om op te oefenen.”

Een verrassende en welbestede middag met geweldig goede acteurs als patiënt en familieleden die ons als nefrologen aan de hand namen en de spiegel voorhielden.

Een internist-nefroloog

Ook het oefenen op situaties die vaak voorkomen, kwam aan bod. “Als zorgverlener heb je weleens een patiënt in de spreekkamer die meerdere keren in een consult vraagt wat jij als zorgverlener denkt, vindt of adviseert. Hoe keer je dat naar een samen beslissen gesprek? En wat als je een consult met een hele emotionele patiënt hebt, of juist een patiënt die alles al denkt te weten omdat hij het al gelezen heeft op internet? Hoe zorg je er dan voor dat het echt een samen beslissen gesprek is? Al deze situaties komen aan bod in de scholing en zijn goed om te oefenen. We nemen per persoon uitgebreid de tijd om te oefenen en te reflecteren. Ook de andere deelnemers observeren en geven hun tips en tops mee. Leerzaam voor iedereen dus.”

Het zet je meer in de luistermodus dan in de vertelmodus. Dat levert toch vaak in korte tijd meer informatie op.

Online

Door de tweede coronagolf is de scholing enkel online gedaan. Is ‘live’ niet veel beter dan online? Daarover is Haske duidelijk: “Een deel van de zorg heeft zich door de corona verplaatst naar online consulten of belconsulten. Dus een patiënt achter het beeldscherm is ook de situatie zoals die nu in de praktijk is. Ook dan is samen beslissen aan de orde. En ook dan spelen gespreksvaardigheden een grote rol.”

Weer even terug en stilstaan bij de mooie aspecten van het vak.

Een internist-nefroloog

Meer scholing op de agenda

De komende tijd staat nog meer scholing op de agenda van het Experiment Uitkomstindicatoren. Begin april is begonnen met scholing specifiek voor het gebruik van de dashboard nierfalen. In deze scholing staat de naast samen beslissen ook motivational interviewing centraal. En net voor de zomer is gestart met inspiratiesessies over het gebruik van PROMs in de spreekkamer. In het najaar is de tweede ronde scholing rondom het oefenen van gespreksvaardigheden voor samen beslissen.

Heeft u de scholing (e-learning en het oefenen van gespreksvaardigheden bij samen beslissen) gemist maar wilt u deze nog wel graag volgen? In elk Santeon ziekenhuis wordt na de zomer een extra scholingsmoment voor de drie zorggebieden gezamenlijk georganiseerd. Wilt u deelnemen, stuur dan een e-mail naar experiment@santeon.nl.

Meer over scholing in het Experiment