Logo Santeon

Nieuws

08 september 2021 begin een goed gesprekSamen beslissen

Campagne Samen Beslissen van start

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Want door samen te beslissen zijn mensen meer tevreden over de zorg en ondersteuning en houden zij zich beter aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Om samen beslissen nog meer onder de aandacht van patiënten, cliënten en hun zorgverleners te brengen, is begin september de landelijke campagne Samen Beslissen gestart. De campagne loopt 16 maanden en is georganiseerd door patiëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, de paramedische zorg en de wijkverpleging.

Meer informatie over de campagne is te vinden op www.begineengoedgesprek.nl.