Logo Santeon

Nieuws

26 november 2021

Onderzoek naar de follow up zorg na borstkanker

Er is weinig bekend over de meest ideale inrichting van de follow-up zorg na borstkanker. In de zeven Santeon ziekenhuizen is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop de nazorg en nacontrole wordt ingericht. Ook is aan zorgverleners gevraagd naar goede praktijkvoorbeelden (‘best practices’) en verbeterkansen.

In de SHOUT-BC studie wordt het gebruik van uitkomstinformatie ten behoeve van samen beslissen over nacontrole bij borstkanker onderzocht. Het acroniem SHOUT-BC staat voor SHared decision making supported by OUTcome information regarding Breast Cancer follow-up. Lees hier de factsheet over het onderzoek naar de follow-up zorg na borstkanker: variaties, goede praktijkvoorbeelden en verbeterkansen volgens zorgprofessionals.

Link naar de publicatie

Publicatie website IKNL

Hoe ziet de ideale nacontrole na borstkanker er voor de patiënt uit? Het antwoord op die vraag zal per patiënt verschillen. Op de website van IKNL is een nieuwsbericht geplaatst over de SHOUT-BC studie. Lees verder op de website van het IKNL.