Logo Santeon

Samen beslissen bij borstkanker

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 17.000 mensen de diagnose borstkanker (bron: IKNL), waarvan circa 2.000 in de Santeon ziekenhuizen. Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Borstkanker is daarmee in Nederland de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen.

Sleutelmomenten in het zorgpad borstkanker

Borstkankerpatiënten komen tijdens hun zorgproces op verschillende momenten voor belangrijke keuzes te staan. Op deze momenten kunnen zij samen met hun zorgverlener beslissen welke zorg het beste aansluit bij hun specifieke situatie en behoeftes. In het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon wordt het gebruik van uitkomstinformatie bij samen beslissen in het gehele zorgproces toegepast. In onderstaande animatie staan de belangrijkste keuzemomenten voor borstkanker. We noemen dit de sleutelmomenten. Voor deze sleutelmomenten zijn in het Experiment Uitkomstindicatoren keuze-ondersteunende middelen ontwikkeld.

Bekijk onderstaande animatie voor een toelichting op de sleutelmomenten in het zorgpad.

Met elkaar hebben we bepaald hoe we uitkomstinformatie in de spreekkamer willen inzetten voor samen beslissen. Daar zijn nu mooie interventies voor ontwikkeld.

Yvonne van Riet, chirurg bij het Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Wat zijn interventies?

In het Experiment worden keuze-ondersteunende interventies ontwikkeld waarmee uitkomstinformatie toepasbaar wordt gemaakt in de spreekkamer. Een interventie is een methode, aanpak of behandelvorm die aantoonbaar effectief is en gericht is op (ondersteuning van) de behandeling van patiënten. Op het gebied van borstkanker worden binnen het Experiment diverse interventies en andere bouwstenen ontwikkeld, zoals een begrijpelijke infographic die is gericht op patiënten, een dashboard met patients-like-me informatie, een spreekkamer tool voor de keuze van een anti-hormonale behandeling of een keuzehulp voor de inrichting van de nacontrole.

 

Lees meer over de borstkanker projecten in het Experiment Ga naar alle bouwstenen van het Experiment
Fasen in het zorgpad: diagnose

Patiëntgerichte infographic borstkanker

Als patiënten de diagnose borstkanker krijgen, komt er veel op hen af. Om hen op een overzichtelijke manier van relevante uitkomstinformatie te voorzien, hebben de Santeon ziekenhuizen een patiëntgerichte infographic over borstkanker ontwikkeld. Deze infographic helpt patiënten om een duidelijk beeld te krijgen over wat ze kunnen verwachten van hun behandeling. Hierdoor weten ze beter wat de mogelijkheden zijn, wat samen beslissen bevordert.

 

Naar infographic

“De Borstkankervereniging Nederland juicht het toe dat de Santeon ziekenhuizen transparant zijn over hun zorguitkomsten. Zij gaan daarin verder dan de algemene informatie, denk bijvoorbeeld aan data over complicaties. Deze zijn landelijk niet beschikbaar, terwijl dit veel toegevoegde waarde kan bieden voor patiënten. Dat de uitkomsten op een begrijpelijke manier via een patiëntgerichte infographic toegankelijk worden gemaakt voor (mogelijke) patiënten is een unieke stap naar zorg op maat!”

Maaike Schuurman, Belangenbehartiger BVN
Fasen in het zorgpad: diagnose

Patients-like-me dashboard

Het patients-like-me dashboard geeft borstkankerpatiënten de mogelijkheid om inzicht te krijgen in welke keuzes patiënten in een vergelijkbare situatie hebben gemaakt. De klinische uitkomsten en de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs data) die worden verzameld in de verbetercycli van het Samen Beter programma van Santeon vormen het uitgangspunt om te komen tot deze betekenisvolle informatie voor patiënten. Patiënten krijgen door het dashboard inzicht in zorguitkomsten op maat. Hierdoor zijn ze beter in staat om samen met de zorgverlener te beslissen over de best passende zorg. Het dashboard wordt momenteel getoetst in een gebruikersonderzoek

Demo
Bent u geïnteresseerd in een demo van het dashboard? Neem dan contact op met Anne Vogelaar, projectleider: a.vogelaar@santeon.nl.

Naar dashboard borstkanker

‘Het bieden van inzicht in de late gevolgen door de behandeling voor borstkanker is een unieke ontwikkeling en biedt veel meerwaarde in de spreekkamer. Het dashboard biedt de mogelijkheid om de patiënte/patiënten te voorzien van de informatie die nodig is om tot de volgende stap te komen. Daarnaast biedt het dashboard de arts de benodigde ondersteuning om uitkomstinformatie visueel te maken voor de patiënte/patiënten die normaliter mondeling gedeeld wordt.

Anneriet Dassen, gastrointestinaal en oncologisch chirurg in het MST
FASEN IN HET ZORGPAD: BEHANDELING

Gesprekshulp voor samen beslissen over anti-hormonale therapie

Een deel van de borstkankerpatiënten die een anti-hormonale therpaie krijgt, stopt hier vroegtijdig mee, meestal vanwege bijwerkingen. Stoppen blijkt ook gerelateerd te zijn aan adequate informatieverstrekking. Om patiënten en zorgverleners te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze over het wel of niet voortzetten van de anti-hormonale therapie, is in samenwerking met ZorgKeuzeLab een gesprekshulp ontwikkeld voor in de spreekkamer.

Naar gesprekshulp

“Ik ben niet iemand die snel aan de bel trekt. Ik voelde een drempel om mijn oncoloog lastig te vallen met mijn klachten tijdens de anti-hormonale behandeling. Met het keuze-ondersteunende middel had ik makkelijker bespreekbaar kunnen maken wat voor impact de klachten hadden op mijn dagelijks leven en had ik dit mee kunnen nemen in mijn keuze door te gaan met de behandeling of niet.”
Een borstkankerpatiënt

In deze video wordt uitgelegd hoe de anti-hormonale therapie ervoor zorgt dat de kans op terugkeer van borstkanker en de kans op uitzaaiingen kleiner worden. Duidelijke en begrijpelijke informatie, zodat patiënten goed geïnformeerd zijn over hun behandeling en zij samen met hun zorgverleners kunnen beslissen over het vervolgen van hun behandeling
FASEN IN HET ZORGPAD: NACONTROLE

Borstkanker nacontrole keuzehulp

De meeste vrouwen krijgen na hun behandeling voor borstkanker een vast schema voor de nacontrole. Deze one-size-fits-all benadering staat ter discussie. Binnen het Experiment worden risico’s voor terugkeer van een tumor of een nieuwe borsttumor gebruikt om samen met de patiënt te beslissen over de inrichting van de nacontrole. Samen met Zorgkeuzelab en de Borstkankervereniging Nederland is een keuzehulp ontwikkeld voor de inrichting van de nacontrole, zodat patiënten hier samen met hun zorgverlener een weloverwogen keuze in kunnen maken. Onderdeel is een persoonlijke berekening met het INFLUENCE nomogram, ontwikkeld door de Universiteit Twente en IKNL, om te laten zien wat het geschatte risico is op terugkeer van de kanker. Ook wordt gevraagd naar de mate waarin een patiënt angst voor terugkeer ervaart.

Naar Borstkanker nacontrole keuzehulp

Een betrouwbare keuzehulp geeft de juiste medische informatie, geen behandeladvies. Hierover gaat de patiënt in gesprek met de zorgprofessional. Het voordeel van een keuzehulp is dat het de patiënt ondersteunt in het meebeslissen over een behandeling. De zorg sluit op deze manier beter aan bij wat de patiënt zelf belangrijk vindt.”

Dorothé Jans- van den Heuvel, verpleegkundig specialist mamma in CWZ
In dit filmpje vertelt borstkankerpatiënte Anja over haar betrokkenheid bij de inrichting op maat van de nacontrole.
Tagline

Het Experiment Uitkomstindicatoren

In het kader van samen beslissen werken de Santeon ziekenhuizen vier jaar lang aan het Experiment Uitkomstindicatoren om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer. Patiënten krijgen informatie op maat over uitkomsten van zorg, zodat zij, samen met de zorgverlener, beter kunnen beslissen welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Het Experiment Uitkomstindicatoren maakt onderdeel uit van het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS. Alles wat gedurende het Experiment wordt ontwikkeld en alle kennis die wordt opgedaan, is beschikbaar voor andere zorgorganisaties en zorgprofessionals. Dit noemen we de bouwstenen. Bouwstenen kunnen producten zijn – zoals ontwikkelde interventies of procesbeschrijvingen – of ervaringen met en resultaten van de implementatie en ontwikkelde interventies. Met deze bouwstenen kan uitkomstgerichte zorg in de eigen zorginstelling (verder) worden vormgegeven.

Meer weten over het Experiment

Als je in een Santeon ziekenhuis komt, kun je er van uitgaan dat je altijd samen met je zorgverlener kunt beslissen over de best passende behandeling.

Annemiek Doeksen, oncologisch chirurg bij het St. Antonius Ziekenhuis
1