Logo Santeon

Samen beslissen bij nierschade

Elk jaar komen er in Nederland zo’n 2.000 patiënten met chronische nierschade bij. Patiënten met nierschade hebben een verminderde nierfunctie. Als deze nierfunctie onder de 15% komt is er sprake van nierfalen. Patiënten met nierfalen hebben hier op een gegeven moment een behandeling voor nodig. Tot de behandelopties horen een niertransplantatie, dialyse (peritoneale dialyse en hemodialyse) of een conservatieve therapie. Door de grote impact die deze behandelingen op het leven van een patiënt kunnen hebben, is dit voor veel patiënten een moeilijke keuze.

Keuze-ondersteuning

Sleutelmomenten in het zorgpad nierschade

Op verschillende momenten tijdens hun zorgproces komen nierpatiënten voor belangrijke keuzes te staan. Op deze momenten kunnen zij samen met hun zorgverlener beslissen welke zorg het beste aansluit bij hun specifieke situatie en behoeftes. In het Experiment Uitkomstindicatoren wordt het gebruik van uitkomstinformatie bij samen beslissen in het gehele zorgproces toegepast.

In onderstaande animatie komen de belangrijkste keuzemomenten in het zorgpad nierschade aan bod. We noemen dit sleutelmomenten. Voor deze sleutelmomenten is in het Experiment Uitkomstindicatoren keuze-ondersteuning ontwikkeld. Bekijk onderstaande animatie voor een toelichting op de sleutelmomenten in het zorgpad chronische nierschade.

Om samen beslissen en het gesprek in de spreekkamer te kunnen ondersteunen, hebben we keuze-ondersteunende tools ontwikkeld. Al deze tools zorgen ervoor dat de zorg verbetert. En dat is wat wij als zorgverleners willen: de beste zorg leveren voor onze patiënten en daar in blijven verbeteren en vernieuwen.

Iris Verberk, internist-nefroloog in het Maasstad Ziekenhuis

Wat zijn interventies?

In het Experiment Uitkomstindicatoren worden keuze-ondersteunende interventies ontwikkeld waarmee uitkomstinformatie toepasbaar wordt gemaakt in de spreekkamer. Een interventie is een methode, aanpak of behandelvorm die aantoonbaar effectief is en gericht is op (ondersteuning van) de behandeling van patiënten.

Op het gebied van chronische nierschade zijn binnen het Experiment diverse interventies en andere bouwstenen ontwikkeld, zoals een begrijpelijke infographic voor patiënten, een dashboard om patiënten inzicht te geven in hun eigen situatie om het proces van nierschade af te remmen en een keuzehulp om samen met de zorgverlener te beslissen over de behandelmodaliteit bij chronisch nierfalen.

Lees meer over de nierschade projecten binnen het Experiment
FASEN IN HET ZORGPAD: DIAGNOSE

Patiëntgerichte infographic nierschade

De Santeon ziekenhuizen bieden patiënten met nierschade inzicht in relevante zorguitkomsten door middel van een patiëntgerichte infographic. Zo weten patiënten beter wat ze kunnen verwachten van de zorg in een Santeon ziekenhuis.

Er is ook een procesbeschrijving beschikbaar waarin wordt beschreven hoe de patiëntgerichte infographic nierschade tot stand is gekomen.

Naar infographic

“Deze infographic voor patiënten is een mooie eerste stap in de transparantie van zorguitkomsten. We hebben de klinische data op een begrijpelijke en bruikbare manier voor nierpatiënten in een overzicht gezet zodat zij snel en eenvoudig de informatie tot zich kunnen nemen. Dit kan hen helpen bij het krijgen van inzicht in de uitkomsten van een behandeling.”

René van den Dorpel, internist-nefroloog in het Maasstad Ziekenhuis

FASEN IN HET ZORGPAD: BEHANDELING

Nierfalen keuzehulp

Voor mensen met een afnemende nierfunctie is de Nierfalen keuzehulp beschikbaar die hen helpt bij de keuze voor een behandeling voor nierfunctievervangende therapie. De Nierfalen keuzehulp vormt de gespreksstarter in het voorlichtingstraject om samen met de zorgverlener te beslissen over de best passende behandeling in hun situatie. De keuzehulp is vrij toegankelijk voor alle nierpatiënten en zorgprofessionals in alle ziekenhuizen via de website van ontwikkelpartner ZorgKeuzeLab.

Naar Nierfalen keuzehulp

“Wat goed werkt is dat we in de thuissetting familievoorlichting geven. Dat is belangrijk om de betrokkenheid van de naasten van de nierpatiënt te vergroten, het versterkt waar nodig de mantelzorg en de aanwezigen krijgen informatie waardoor ze nierdonatie bij leven kunnen overwegen. Sinds kort maken we bij deze familievoorlichting gebruik van de presentatieversie van de keuzehulp. Via een iPad lopen we met patiënt en naasten door de keuzehulp heen en kunnen we ook direct voorlichtingsfilmpjes tonen. Het is een handige tool en ondersteunt ons in het geven van alle belangrijke informatie rondom het verloop en de behandelmogelijkheden bij chronische nierschade.”

Ton van Kooij, medisch maatschappelijk werker in het Maasstad Ziekenhuis

FASEN IN HET ZORGPAD: BEHANDELING

Dashboard nierschade

Om te zorgen dat nierpatiënten goed voorbereid het gesprek met hun arts aan kunnen gaan, hebben de Santeon ziekenhuizen het dashboard nierschade ontwikkeld. Via het dashboard kunnen de patiënt en zorgverlener in één overzicht zien wat de uitkomsten van de onderzoeken en ingevulde vragenlijsten zijn. Ook kunnen patiënten alvast vragen voor hun zorgverlener opschrijven. Hierdoor kunnen patiënt en zorgverlener beter samen beslissen wat de beste behandeloptie is.

Bekijk het dashboard nierschade

Het dashboard geeft mij inzicht in het verloop van mijn aandoening. Voorheen schreef ik alles op een briefje dat ik dan meenam naar het spreekuur. Nu krijg ik een week van tevoren een mail en kan ik al mijn vragen kwijt.

Remi Spek, nierpatiënt in het Maasstad Ziekenhuis

Met dit dashboard kan ik het gesprek in de spreekkamer beter ondersteunen. Ik ben goed voorbereid omdat de patiënt van tevoren heeft aangegeven wat hij of zij wil bespreken. Zo kunnen we beter samen beslissen.

Iris Verberk, internist-nefroloog in het Maasstad Ziekenhuis

1