Nieuws

29 oktober 2020 beroertecva

Santeon werkt aan betere zorg voor patiënten met een beroerte

29 oktober is het Wereld Beroertedag. Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 patiënten met een beroerte opgenomen in een ziekenhuis. De Santeon ziekenhuizen werken intensief samen om met patiënten en patiëntenvereniging Hersenletsel.nl de zorg voor patiënten met een beroerte te verbeteren.

Bij een beroerte – medische term: CVA (Cerebro Vasculair Accident) – krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof. CVA is de verzamelnaam voor herseninfarct en hersenbloeding. De Santeon ziekenhuizen werken open met elkaar samen aan het transparant maken van de uitkomsten van zorg aan CVA-patiënten om zorg op maat te kunnen bieden, samen beslissen mogelijk te maken en patiënten een betere kwaliteit van leven te kunnen bieden. Dit zijn bijvoorbeeld de behandelresultaten van de verschillende ziekenhuizen, maar ook de mogelijke gevolgen voor het dagelijks functioneren van CVA-patiënten. De Santeon ziekenhuizen hebben verschillende middelen waarmee de uitkomsten van zorg ook voor de CVA patiënt beschikbaar worden gemaakt.

Keuzeondersteuning bij ontslagbestemming

Tijdens een ziekenhuisopname na een beroerte moet een keuze worden gemaakt waar CVA-patiënten naartoe gaan na ontslag uit het ziekenhuis. Deze plek noemen we de ontslagbestemming. Dit kan bijvoorbeeld thuis zijn, met ondersteuning van bijvoorbeeld fysiotherapie. Of een (geriatrisch) revalidatiecentrum voor kortere of langere tijd. In het Experiment Uitkomstindicatoren is een online keuzehulp ontwikkeld waarmee de CVA-patiënt, eventueel met ondersteuning van een naaste, tijdens het verblijf in het ziekenhuis informatie krijgt over de gevolgen van een CVA en de verschillende ontslagbestemmingen. Sander van Schaik, neuroloog in OLVG: “In de keuzehulp wordt gebruik gemaakt van ‘patients like me’ uitkomstinformatie. Een patiënt krijgt van ons een ‘score’ voor de ernst van de CVA. Met deze score en zijn of haar leeftijd kan hij of zij zien waar vergelijkbare patiënten eerder voor gekozen hebben.” De informatie wordt op maat aangeboden aan de patiënt. Zo kan de patiënt goed geïnformeerd meebeslissen over de keuze voor een ontslagbestemming.

Met de keuzehulp kan een patiënt zien waar vergelijkbare patiënten eerder voor gekozen hebben

Inzicht in zorguitkomsten

Zorgverleners uit de Santeon ziekenhuizen hebben sinds enige tijd veel meer inzicht in cijfers rondom de zorg voor CVA-patiënten. CVA-patiënten willen dat ook graag. Patiënten gaven aan graag begrijpelijke informatie te ontvangen over de (onzichtbare) gevolgen van een CVA zoals: kan ik weer werken, sporten of huishouden doen. Deze gegevens zijn in onderzoeksverband verzameld in diverse ziekenhuizen in Nederland. Samen met de onderzoekers uit UMC Utrecht en Maastricht UMC wordt nu gewerkt aan een infographic om deze gevolgen transparant te maken voor CVA-patiënten en hun naasten. Een eerste versie zal najaar 2020 online beschikbaar zijn.

Voorspellen van herstel

De plaats en grootte van een CVA bepalen welke functies van het lichaam uitvallen. Bij een deel van de CVA-patiënten kunnen uitvalsverschijnselen ontstaan, zoals krachtverlies of verlamming van arm of hand. In welke mate herstel optreedt, verschilt per patiënt.
Rijndam revalidatie en het Erasmus MC hebben voorspelmodellen ontwikkeld waarmee wordt ingeschat hoeveel herstel er optreedt van de uitgevallen functies van het lichaam. Samen met de Santeon ziekenhuizen wordt gewerkt aan inzet van deze voorspelmodellen in het ziekenhuis. Op deze manier kan de patiënt meer kennis verkrijgen over herstel. Hierdoor kunnen patiënt en zorgverlener samen realistische en haalbare doelstellingen in de revalidatie opstellen.

Lees meer over wat er binnen het Experiment gedaan wordt voor CVA-patiënten.