Logo Santeon

Nieuws

08 februari 2021

Scholing in het gebruik van uitkomstinformatie

In september 2020 is het scholingsprogramma van het Experiment Uitkomstindicatoren gestart. De geaccrediteerde scholing heeft twee componenten: een training op locatie (nu tijdelijk online) en een e-learning. Rianne van Pijkeren van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Anouck Splinter van Santeon vertellen over de totstandkoming van de e-learning ‘Uitkomstinformatie toepassen bij samen beslissen’.

Zowel bij het project ‘Beslist samen 2.0’ van de NFK als bij het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon was behoefte aan het toepassen van uitkomstinformatie bij samen beslissen. De e-learning maakt onderdeel uit een set van vijf e-learnings over diverse aspecten van samen beslissen.

“Uitkomstinformatie is natuurlijk al langer beschikbaar bij zorgverleners, maar de terugkoppeling naar patiënten in het proces van samen beslissen vindt nog vaak niet plaats. Terwijl de patiënt uitkomstinformatie heel goed kan gebruiken bij bijvoorbeeld de keuze voor een behandeling. Daarom is deze module speciaal gericht op het gebruik van uitkomstinformatie ontwikkeld,” aldus Rianne van Pijkeren. Anouck Splinter vult aan: “Voor het ontwikkelen van de e-learning is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan en zijn experts op het gebied van samen beslissen en experts in het gebruik van uitkomstinformatie geraadpleegd. Ook zijn zorgverleners die al ervaren zijn in het gebruik van uitkomstinformatie bij samen beslissen geïnterviewd.”

De vertaling van uitkomstinformatie naar de patiënt is enorm belangrijk.

Anouck Splinter, Santeon

Uitkomstinformatie is niet altijd beschikbaar op een manier die begrijpelijk is voor de patiënten. Daarnaast registreren zorginstellingen de data op verschillende manieren. Daar moet nog meer eenheid in aangebracht worden. Anouck Splinter: “Zeer waarschijnlijk gebruiken zorgverleners al uitkomstinformatie in de gesprekken met hun patiënten. Het is van belang dat een zorgverlener weet hoe je uitkomstinformatie overbrengt aan de patiënt zodat deze goed begrijpt wat je er mee kan doen. De vertaling naar de patiënt is dus enorm belangrijk.”

Combinatie theorie en praktijk

De e-learning geeft de zorgverlener een basis aan theorie en vervolgens concrete handvatten en tips hoe je als zorgverlener uitkomstinformatie kan gebruiken, maar ook kan bespreken met de patiënt bij samen beslissen. Santeon werkt op dit moment aan video’s die later toegevoegd kunnen worden. Anouck: “Hoe bespreek je als zorgverlener PROM uitkomsten met de patiënt, hoe bespreek je risico-informatie en hoe bespreek je de keuze voor een behandeling?” Hoe je dat precies kunt doen komt aan bod in de verschillende video’s.”

We leveren op deze manier een bijdrage aan het bevorderden van samen beslissen.

Rianne van Pijkeren, NFK

Doorontwikkeling

Rianne: “De e-learning wordt regelmatig voorzien van een update waarbij we bijvoorbeeld nieuwe ervaringen van zorgprofessionals toevoegen. We leveren op deze manier een bijdrage aan de bevordering van samen beslissen en daarmee aan het bieden van passende zorg voor patiënten.”

De geaccrediteerde e-learning is hier beschikbaar en kost €14,99. Zorgprofessionals van de Santeon ziekenhuizen kunnen de e-learning gratis volgen.

Meer weten?
Lees meer over het scholingsprogramma in het Experiment Uitkomstindicatoren.nl. Of neem contact op met projectleider Anouck Splinter: a.splinter@santeon.nl.